Startsida
Vad vi tror
NY: Bokhandel
Nyhetsbrev
Tidsskrift
Musik
Bildserier
Ordlista
I Norden
Kalender
Kontakt
Länkar

SHRI CHAITANYA SARASWAT MATH'S BOKHANDEL

Tack för ditt besök på vår hemsida. Om du önskar veta mer om vår andliga tradition inbjuder vi dig till att fördjupa dig i våra olika publikationer. Samtliga priser inkluderar porto och emballage.

Det enklaste betalningssättet är med kreditkort (VISA, Mastercard, osv.) via vår samarbetspartner PayPal, en av världens största leverantörer av handelslösningar på internet. Kreditkortbeställningar expedieras så snart de mottas. Alternativt kan du skicka in din beställning med e-post och betala till vårt postgirokonto.

EN INTRODUKTION TILL KRISHNA-MEDVETANDE
Vad kännetecknar Krishna-medvetande? På vilket sätt förhåller sig denna tro till andra religioner? Denna publikation besvarar dessa och liknande frågor på ett lättfattligt och konkret sätt. De olika texterna är skrivna av erfarna svenska Krishna-hängivna, och kräver inga förkunskaper om indisk religion och filosofi. Du finner här även information om Krishna-hängivenhetens historia och dess olika grenar idag. Dessutom ingår en fascinerande skildring av 1800-talsreformatorn Shrila Bhakti Vinod Thakurs liv.

Innehållsförteckning: 1. Vad är en vaishnava? 2. Sammanfattning av Herren Chaitanyas levnad 3. Sammanfattning av Herren Chaitanyas lära 4. Bhaktivinod Thakur – pragmatisk mystiker 5. Herren Chaitanyas rörelse. Appendix: Shrila Madhavendra Puris apostoliska position (av Shrila B.R. Shridhara Maharaja).
 

Häfte i A5-format. 50 sidor med 2 bilder i svartvitt. Pris: 40 kronor.

GUDSKÄRLEKENS MÄSTARE
Detta är den första svenska antologien med en sammanställning av skrifter av flera författare från den rika bengaliska Krishna-traditonen –allt översatt till svenska. Dessa texter omspänner flera hundra år, alltifrån Herren Chaitanya och den store mystikern Shrila Bhaktivinod Thakur, fram till Shrila Shridhar Maharaj och hans nu levande efterföljare Shrila Govinda Maharaj. Gudskärlekens Mästare ger en god inblick i Hare Krishna-trons andliga bakgrund, uttryckt med de andliga mästarnas egna ord.
 
Häfte i A5-format. 42 sidor med 8 bilder i färg och svartvitt. Pris: 40 kronor.

SÖKANDET EFTER SHRI KRISHNA - VERKLIGHETEN DEN SKÖNA
Denna bok är ett centralt verk för seriösa läsare som önskar förstå vad Krishna-medvetande egentligen handlar om. Den innehåller en mängd essäer, intervjuer, tal och samtal mellan den framstående andlige läromästaren Shrila Shridhara Maharaja och lärljungar samt västerländska tänkare. Författarens poetiska budskap är att människans sökan efter skönhet, sanning och glädje avspeglar själens eviga sökan efter sin sanna natur och Gud själv –som varken kan uppnås genom filosofiska spekulationer eller asketism, utan endast av ödmjukhet, hängivenhet och innerlig kärlek. Denna bestseller har översatts till en mängd olika språk. Boken ger en grundläggande presentation av den andlighet som praktiseras inom Shri Chaitanya Saraswat Math.
 
Spiralbunden utgåva, A4-format. 190 sider, 2 bild i färg och 19 bilder i svarthvitt. Pris: 200 kronor.

Besök också gärna vår engelskspråkiga web-bokhandel, som skickar böcker över hela världen:
www.vaisnava.com/bookstore
 

 
 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online sedan 1998 - http://svenska.scsmath.org