Startsida
Vad vi tror
NY: Bokhandel
Nyhetsbrev
Tidsskrift
Musik
Bildserier
Ordlista
I Norden
Kalender
Kontakt
Länkar

VAD VI TROR: TEXTER I URVAL

Här kan du läsa om vår tro och andlighet, i texter författad av andliga vägledare innom vaishnava traditionen.

Nytt (oktober 2005) 'Indisk mystik', en uppsats av Vamana Das: I. Förord , II. Hur Västerlandet upptäckte den indiska mystiken , III. Veda — "det heliga vetandet" , IV. "Från overklighet led oss till verklighet" och V. "Atman". Nästa kapitel kommer att publiceras i november.

Bön till Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, författad av hans shiksha-lärjunge sedan år 1947, Swami B.S. Govinda.

Se inte saker och ting bara på ytan! - ett föredrag av Shrila Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Religionen bortom alla religioner - ett samtal med Shrila Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Iver att skåda Krishna - ett föredrag av Shrila Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Bön till Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura - författad av hans discipel och efterföljare Shrila Shridhara Maharaja.

En kort reflektion över Krishna-medetande av Shrila Shridhara Maharaja.

Bön till Shrila Shidhara Maharaja - författad av hans discipel och efterföljare Shrila Govinda Maharaja.

Krishnamedvetande - kärlek och skönhet - första kapitel ur Shrila Shidhara Maharaja's bok 'Sökandet efter Shri Krishna - Verkligheten den sköna'.

De tio förseelserna mot det heliga namnet - en dikt av Srila Bhakti Sundara Govinda Maharaja, om metoden för att framsäga Guds heliga namn, det heliga Hare Krishna-mantrat.

Vaishnavism - en kort definition författad av Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura.

Den Gudomliga Tjänsten till Shri Krishna, utdrag från ett samtal med Shrila Govinda Maharaja.

Shri Shikshastakam, det enda avsnitt ur Herren Chaitanyas mycket omfattande undervisning som har nedtecknats av Hans egen hand.

Den andlige mästaren, en uppsats av Shrila Shridhara Maharaja från 1930-talet.

Ett tal av Shrila Bhaktivedanta Swami Prabhupada om hans Gudbror Shrila Shridhara Maharaja.

På vår norska hemsida kan du läsa flera texter, översatta till norska.

 
  
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online sedan 1998 - http://svenska.scsmath.org