Startsida
Vad vi tror
NY: Bokhandel
Nyhetsbrev
Tidsskrift
Musik
Bildserier
Ordlista
I Norden
Kalender
Kontakt
Länkar

SHRILA PRAHBUPADA PRANATI:
Bön till Srila Prabhupada av Swami B.S. Govinda Maharaj

namah om vishnupadaya krishna-preshthaya bhutale
swami shri bhaktivedanta prabhupadaya te namah
gurvajñam shirasi-dhritva shaktyavesha sva-rupine
hare-krishneti mantrena paschatya-prachya-tarine

vishvacharya prabaryaya divya karunya murtaye
shri bhagavata-madhurya-gita-jñana pradayine
gaura-shri-rupa-siddhanta-saraswati nishevine
radha-krishna-padambhoja-bhringaya gurave namah


"I all ödmjukhet visar jag min respekt för Hans Gudomliga nåd Shrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Krishnas följeslagare som steg ner till vår värld från Goloka. Troget fullbordade han sin läromästares heliga önskan. Han är ingen annan än en shaktyavesha-avatar, en bemyndigad inkarnation av vär Herre Nityananda Prabhu. Genom att sprida Hare Krishna-mantrat i både öst och väst upplyfte och förlöst han alla fallna själar.

Han är den främste av oräkneliga världslärare därför att han förkroppsligar den Gudomliga nåden. Han spred Shrimad-bhagavatams nektarlika budskap och Bhagavad-gitas andliga kunskap över hela världen. Oförtröttligt tjänar han på ett rent och hängvet sätt sin mästare Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Rupa Goswami och vår herre Sri Chaitanya Mahaprabhu. I all ödmjukhet visar jag min vördnad för Shrila Prabhupada som likt ett bi utan stopp smakar den nektar som flyter från Sri Radha och Govindas lotusliknande fötter."
 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online sedan 1998 - http://svenska.scsmath.org