Startsida
Vad vi tror
NY: Bokhandel
Nyhetsbrev
Tidsskrift
Musik
Bildserier
Ordlista
I Norden
Kalender
Kontakt
Länkar

DE TIO FÖRSEELSERNA MOT DET HELIGA NAMNET
Av Shrila Bhakti Sundara Govinda Maharaja

 
hari-nama mahamantra sarvva-mantra-sara
          yadera karunabale jagate pracara
sei nama-parayana sadhu, mahajana
          tahhadera ninda na kariha kadacana [1]

Hare Krishna Maha-Mantrat är den bästa av alla böner. Dess ära sprids över hela världen av upphöjda helgon som har givit sitt liv till åt det heliga namnet. Akta dig väl for att förolämpa sådana rena själar.

vrajendranandana krishna sarvvesvaresvara
          mahesvara adi tara sevana-tatpara
nama chintamani krishna-chaitanya-svarupa
          bheda-jnana na karibe lila-guna-rupa [2]

Herren Krishna, som uppenbarar sej som Nandas son, är alla herrars herre. T.o.m. Shiva och alla halvgudarna dyrkar honom i evighet. Akta dig därfor för att göra åtskillnad mellan Krishna, Hans namn, Hans form och Hans lekar.

"guru krishna-rupa han sastrera pramane
          guru-rupe krishna kripa kare bhagyavane"
se gurute marttya-buddhi avajnadi tyaji
          ista-labha kara, nirantara nama bhaji [3]

Skrifterna förklarar för oss att Gurun är en av Krishnas många former, som han antar för att välsigna de uppriktiga sökarna. Akta dej därför för att förolämpa Gurun genom att anse honom som en vanlig människa. Sålunda når du ditt högsta mål genom att för evigt tjäna det Heliga Namnet.

sruti, sruti-mata saha satvata purana
          sri-nama-charana-padma kare nirajana
sei sruti-sastra yeba karaye nindana
          se aparadhira sanga karibe varjjana [4]

Alla Vedas, Bhagavatam och Gayatri-Mantrat lovprisar Haris heliga namn. Akta dej för att förringa dessa heliga skrifter, och akta dig för den som gör det.

namera mahima sarvva-sastrete vakhane
          atistuti, hena kabhu na bhaviha mane
agastya, ananta, brahma, sivadi satata
          ye nama-mahima-gatha sankirttana rata
se nama-mahima-sindhu ke paibe para?
          ati-stuti bole yei-sei duracara [5]

Tro heller inte att de heliga skrifterna överdriver när de lovsjunger det heliga namnet. Brahma, Siva, Agastya och Ananta prisar det heliga namnet av hela sitt hjärta, så vem kan överdriva dess ära? Akta dig därför för att tro att man kan överdriva lovprisningen av det heliga namnet.

krishna-namavali nitya golokera dhana
          kalpita, prakrita, bhave - apardhi-jana [6]

Krishnas heliga namn är den andliga världens (Golokas) krona. Akta dig därför för att tro att hans heliga namn är värdsligt eller inbillat.

name sarvva-papa-ksaya sarvva-sastre kaya
          sara-dina papa kari sei bharasaya -
emata durbbuddhi yara sei aparadhi
          maya-pravañcita, duhkha bhuñje niravadhi [7]

Skrifterna berättar att det heliga namnet kan utplåna all synd, men att den som på grund av detta fortsätter att synda medan han yttrar de heliga namnen far vilse. Akta dig därför för detta.

atulya sri-krishna-nama purna-rasa-nidhi
          tara sama na bhaviha subha-karmma adi [8]

All extas fullbordas i Krishnas heliga namn. Akta dig därför för att blanda ihop det med värdslig fromhet.

name sraddha-hina-jana - vidhata-vañchita
          tare nama dane aparadha suniscita [9]

De som saknar tilltro till det heliga namnet har blivit lurade av ödet. Akta dig för att ge dem det heliga namnet.

suniyao krishna-nama-mahatmya apara
          ye priti-rahita, sei naradhama chara
ahamta mamata yara antare bahire
          suddha krishna-nama tara kabhu nahi sphure [10]

De som inte blir djupt berörda, t.o.m efter att ha hört Krishnas namns oändliga ära, har sig själv att skylla. Akta dig, därför till dem kommer Herrens rena namn aldrig att uppenbaras.

ei dasa-aparddha kariya varjjana
          ye sujana kare hari-nama sankirttana
apurvva sri-krishna-prema labhya tara haya
          nama-prabhu tara hride nitya vilasaya [11]

De upphöjda själar som aktar sig för dessa tio förseelser och tillsammans sjunger det heliga namnet kommer utan tvivel att uppnå kärlek till Krishna, och slutligen kommer han att nedstiga i deras hjärtan.
 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online sedan 1998 - http://svenska.scsmath.org