Startsida
Vad vi tror
NY: Bokhandel
Nyhetsbrev
Tidsskrift
Musik
Bildserier
Ordlista
I Norden
Kalender
Kontakt
Lšnkar

SHRI SHIKSHASHTAKAM
Av Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu

 
Herren Shri Krishna Chaitanya skrev själv en sammanfattning av sin mission, kallad Shikshashtakam. Shikshashtakam består av 8 verser, och är det enda avsnitt ur Herren Chaitanyas mycket omfattande undervisning som har nedtecknats av hans egen hand. Shikshashtakam formar kärnan i Chaitanya-traditionens anhängares filosofi, och är det ljus som vägleder besjungarna av Guds Namn.

cheto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam
shreyah-kairava-chandrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamritasvadanam
sarvatma-snapanam param vijayate shri-krishna-sankirtanam

1.      Krishnas Heliga Namn
        rengör hjärtats spegel
        och utsläcker eländets eld
        i födelsens och dödens skog.

        Såsom kvällens lotus blommar
        i månens svalkande strålar,
        börjar hjärtat att slå ut i blom
        i Namnets nektar.

        Och till sist så vaknar själen
        till sin äkta inre skatt
        - ett liv av kärlek med Krishna.

        Igen och igen smakandes nektar
        dyker själen upp och ner
        i den ständigt ökande oceanen
        av extatisk glädje.

        Alla självets stadier
        av vilka vi kan uppfatta
        är helt tillfredsställda och renade,
        och till sist erövrade av
        det alltigenom gynnsamma inflytandet
        av Krishnas Heliga Namn.

namnam akari bahudha nija-sarva-shaktis
tatrarpita niyamitah smarane na kalah
etadrishi tava kripa bhagavan mamapi
durdaivam idrisham ihajani nanuragah

2.      O min Herre, Ditt Heliga Namn
        skänker lycka till allt och alla.
        Och Du har oändliga Namn
        genom vilka Du uppenbarar Dig Själv.

        I Dina många Namn
        har Du vänligen investerat
        all Din transcendentala kraft.
        Och när man sjunger dessa Namn
        finns inga strikta regler
        rörande tid eller plats.

        Genom Din orsakslösa nåd,
        har Du nedstigit
        i form av gudomligt ljud,
        men min stora olycka är
        att jag inte har någon kärlek
        för Ditt Heliga Namn.

trinad api sunichena
taror api sahishnuna
amanina manadena
kirtaniyah sada harih

3.      Den som är ödmjukare
        än ett strå av gräs,
        mer fördragsam än ett träd
        som betygar sin vördnad för andra
        utan att önska någon vördnad själv
        är kvalificerad att alltid sjunga
        Krishnas Heliga Namn.

na dhanam na janam na sundarim
kavitam va jagad-isha kamaye
mama janmani janmanishvare
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi

4.      O Herre, jag har ingen önskan
        att vinna rikedom, efterföljare,
        vackra kvinnor, eller befrielse.
        Jag ber endast om Din orsakslösa tjänst,
        liv efter liv.

ayi nanda-tanuja kinkaram
patitam mam vishame bhavambudhau
kripaya tava pada-pankaja-
sthita-dhuli-sadrisham vichintaya

5.      O Nanda Maharajas son,
        jag är Din evige tjänare,
        men ändå, på grund av mitt eget karma,
        har jag fallit ner i detta förskräckliga hav
        av födelse och död.
        Acceptera denna fallna själ
        och räkna mig till ett av dammkornen
        vid Dina Heliga Lotusfötter.

nayanam galad-ashru-dharaya
vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nichitam vapuh kada
tava nama-grahane bhavishyati

6.      O Herre, när kommer tårar att flöda
        från mina ögon, likt vågor?
        Och min röst skälva av extas?
        När kommer håren på min kropp stå på ända
        när jag sjunger Ditt Namn?

yugayitam nimeshena
chakshusha pravrishayitam
shunyayitam jagat sarvam
govinda-virahena me

7.     O Govinda!
        Utan Dig är världen tom.
        Tårar flödar ur mina ögon, likt regn,
        och ett ögonblick känns
        som en evighet.

ashlishya va pada-ratam pinashtu mam
adarshanan marma-hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
mat-prana-nathas tu sa eva naparah

8.     Krishna må omfamna mig i kärlek
        eller trampa mig under Sina Fötter.
        Han må krossa mitt hjärta
        genom att gömma Sig för mig.
        Låt denne Krishna göra vad hellst han önskar,
        ty Han kommer alltid
        att vara mitt livs ende Herre.
 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online sedan 1998 - http://svenska.scsmath.org