Startsida
Vad vi tror
NY: Bokhandel
Nyhetsbrev
Tidsskrift
Musik
Bildserier
Ordlista
I Norden
Kalender
Kontakt
Länkar

INDISK MYSTIK
Av Vamana Das

I. FörordSyftet med denna lilla skrift har varit att genom ett omsorgsfullt urval av en rad karakteristiska nyckelstrofer i vedaböckerna, upanishaderna och Bhagavadgita låta den indiska mystikens källskrifter tala för sig själva. Inga textkritiska analyser ha företagits. Författaren har försökt att inom ramen för det ytterst begränsade utrymmet ge en antydan om hur den indiska mystiken flödar genom årtusendena om en levande ström, och hur en och annan indisk mystiker från senare århundraden uppfattar sin egen örntids mystiska texter.

Framställningen bygger inte bara på omfattande bokliga studier; den är tillika en frukt av många års vistelse i Indien och förtrogenhet med den muntliga traditionen, sådan den från Vedas tid till vår egen överbringats från läraren till lärjungen i en aldrig avbruten följd. Den muntliga traditionen fyller i den indiska mystiken en icke mindre viktig funktion än det skriftligen bevarade ordet.
 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online sedan 1998 - http://svenska.scsmath.org